[3]

מלבד הפעילות שלנו על דגם המשכן, אנחנו רוצים להציע כאן "אמצעי" נוסף ללימוד המשכן וזהו המספר: 3 ...

מסתבר שבמשכן הרבה דברים קשורים במספר שלוש ואולי גם זו דרך שתעזור לתלמידים לזכור את מבנה המשכן

 

1.   שלושה מחנות - מסביב: מחנה ישראל, פנימה: מחנה לוויה, ובפנים: מחנה שכינה (חצר המשכן)

2.   שלושה שבטים בכל צד - במחנה ישראל שנים עשר השבטים חנו כך שבכל צד שלושה שבטים ("דגל")

3.   שלוש משפחות הלווים - במחנה לוויה סביב למשכן חנו שלוש משפחות הלווים: גרשון קהת ומררי

4.   שלושה דברים בחצר המשכן - במחנה שכינה היו: המשכן, מזבח הנחושת והכיור

5.   שלושה כיסויים למשכן  - יריעות המשכן, יריעות האוהל וכיסוי עורות (לדעה שאלים מאודמים ועורות תחשים היו כיסוי אחד)

6.   שלושה קירות למשכן - צלע דרום, צלע מערב, צלע צפון (בצד מזרח היה הפתח, אין שם קיר מקרשים אלא מסך הפתח)

7.   שלושה בריחים בכל צד - בריח עליון, בריח תיכון, בריח תחתון (הבריח העליון מורכב משני חלקים וכך גם הבריח התחתון)

8.   שלושה מקומות עבודה - בחצר המשכן (קרבנות), בקודש (נרות, קטורת, לחם הפנים), בקודש הקודשים (ביום הכיפורים)

9.   שלושה חלקים למשכן - שליש ראשון מעין מבואה (ללא כלים), בשליש השני היו כלי הקודש, והשלישי הוא קודש הקודשים

10. שלושה כלים בקודש - שולחן לחם הפנים, מנורת הזהב, מזבח הקטורת

11. שלושה כלים עם זר זהב - ארון הברית: כתר תורה, שולחן לחם הפנים: כתר מלכות, מזבח הקטורת: כתר כהונה

12. שלושה פריטים בקודש הקודשים - ארון הברית, צנצנת המן, מטה אהרון שפרח

13. שלושה ארונות - ארון הברית עשוי ארון זהב ובתוכו ארון עץ ובתוכו ארון זהב

14. שלושה פריטים בארון - לוחות שניים, שברי לוחות ראשונים, ספר תורה (יש דעות שהספר היה על מדף בחוץ)

 

יצויין עוד: 

שלושה מקדשים – המשכן מהווה הכנה לבית המקדש בירושלים, או לשלושת בתי המקדש שהיו ובעזרת ה' יהיו: הראשון כנגד אברהם אבינו (נחרב בשל בנו ישמעאל), השני כנגד יצחק אבינו (נחרב בשל בנו עשו), והשלישי כנגד יעקב אבינו (יהא בית עולמים שכל בניו צדיקים).

                

לפרטים והזמנת פעילות:                                                                     חזרה לעמוד ראשי:     

דוא"ל לשאלות ותגובות:                     

mishkan.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 45524